مستربچ دترجنت

مستربچ دترجنت: عامل پاك كنندگي سيلندر مارپيچ


مشخصات فني دترجنت:
اين محصول با پايه اولفيني حاوي عوامل پاك كننده و ضد رسوب بسيار قوي مي‌باشد.

کاربردها:
اين محصول برای اکثر صنايع پلاستيک اعم از صنايع تزريقی( INJECTION MOLDING) ،بادی (BLOW MOLDING ، EXTRUSION) ، لوله ، پروفيل ، ورق و... به منظور تسريع در تعويض رنگ و كاهش ضايعات توليد كاربرد وسيعي دارد.


طريقه مصرف:
مصرف مستربچهاي دترجنت به دو طريق انجام مي‌پذيرد :
1- مستربچ دترجنت را با پنج برابر مواد آسيابي مصرفي مخلوط نموده و به داخل دستگاه هدايت نماييد و پس از پر نمودن سيلندر و رسيدن مواد مخلوط شده به سر نازل حداقل 2 تا 10 دقيقه تأمل نموده و سپس سيلندر را تخليه فرمائيد.
2- مستربچ دترجنت را به طور خالص در سيلندر تغذيه نمائيد تا مواد مزبور به سر نازل انتقال يابد و سپس حداقل 2 تا 5 دقيقه تأمل نموده و بعد دستگاه را تخليه فرمائيد.

مزايای استفاده از دترجنت:
1- پاك نمودن سيلندر، مارپيچ و راهگاهها از رنگهاي باقيمانده از پروسه توليد
2- تميز نمودن سيلندر ، مارپيچ و راهگاهها از رسوبات باقيمانده از توليد
3- كاهش قابل توجه مقدار ضايعات و محصولات داراي رگه به ميزان 10 برابر در پروسه توليد
4- صرفه‌جويي در زمان
5- صرفه‌جويي در مصرف انرژي
6- صرفه‌جويي در نيروي انساني

مقدار مصرف : مطابق برگه ضميمه

مقدار مصرف دترجنت در صنايع مختلف پلاستيك به شرح ذيل مي‌باشد :

مقدار مصرف دترجنت

ظرفيت دستگاه

نوع دستگاه

 خالص

با مواد آسيابي

Kg 5/0

 Kg25/0

200 گرمي

تزريقي

Kg 1

Kg 5/0

300 گرمي

تزريقي

Kg5/1  

Kg 1

450 گرمي

تزريقي

Kg 2

 Kg5/1

1000 گرمي

تزريقي

Kg 3

Kg 2

1500 گرمي

تزريقي

Kg 1

Kg 0/5

1 ليتري

بادي

Kg 2

Kg 1/5

4 ليتري

بادي

2* طول * قطر مارپيچ

طول * قطر مارپيچ

 

اكسترودر


* توجه : اعداد جدول فوق در شرايط نرمال محاسبه گرديده است و به نسبت تعويض رنگ سير به روشن و يا روشن به سير تغيير مي‌پذيرد.