مستربچ گلاس ايجنت

Glass Agent مستربچ گلاس ايجنت عامل شفافيت PP

کاربردها:
مستربچ گلاس ایجنت در PP های هموپلیمر و برخی کوپلیمر های PP مورد استفاده قرار میگیرد.


طريقه مصرف:
مستربچ گلاس ایجنت به میزان 1 تا 2.5 درصد به مواد PP اضافه میگردد.


استفاده از گلاس ایجنت در PP های هموپلیمر و کوپلیمر باعث تنظیم آرایش مولکولی گردیده و به همین سبب در محصول نهایی ایجاد شفافیت می نماید.
لازم به ذکر است که گرانول گلاس ایجنت در PP تقویت شده با کربنات کلسیم قابل استفاده نمی باشد.