مستربچ بر پایه پلی اتیلن ترفتالات

ایران مستر بچ با تکیه بر علم شیمی پلیمرها و نوع عملکرد، برای رنج وسیعی از پلیمرها، مستربچ های صنعتی را طراحی و فرموله کرده است. مستربچ های بسیار مقاوم شفاف و پوشش دار که جهت ورق های اکستروژنی ، بطری های روغن ، نوشابه، آب و ... قابل استفاده می باشد