بلور کننده یو وی استابلایزر

ایران مستر بچ با تکیه بر علم شیمی پلیمرها و نوع عملکرد، برای رنج وسیعی از پلیمرها، مستربچ های صنعتی را طراحی و فرموله کرده است. گلاس ایجنت، آنتی پرشر، شوینده سیلندر و ماردون دستگاه، بلور کننده، اسلیپ و آنتی بلوکینگ، آنتی استاتیک، UV استابیلایز